Descriere

In cadrul SMAR pot activa mai multe categorii de membri, conform statutului:

Art.4.1. Poate fi membru al SMAR, orice cetăţean român sau străin care lucrează în domeniul medicinii ayurvedice sau desfăşoară activităţi în domeniul ayurvedei şi care doreşte sa intre în aceasta asociaţie.

Art.4.2.
Asociatia se compune din următoarele categorii de membri:

• Membri fondatori

Cei care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social.

• Membri titulari

Persoanele fizice care au calitate de medici, medici dentisti, farmacisti, psihologi sau alte profesii conexe profesiei medicale, care sunt implicati in activitati legate de ayurveda si sprijina asociatia material si moral.

Taxa de inscriere: 50 RON.

Cotizatia anuala de membru: 200 RON.

• Membri asociati

Persoane fizice cu alte profesii decat cele enumerate la membrii titulari, interesate de ayurveda, care contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei.

Taxa de inscriere: 50 RON.

Cotizatia anuala de membru: 150 RON.

• Membri de onoare

Persoanele fizice care au adus si aduc servicii deosebite asociatiei prin sprijin substantial din punct de vedere financiar, care s-au evidentiat prin merite deosebite, recunoscute pe plan national si/sau international in domeniul Ayurvedei.
 
Copyright © 2008 Societatea de Medicina Ayurvedica din Romania. Toate drepturile rezervate.
a